03-9711103
 
הזמנת מונית לנתב"ג
הזמנות יתקבלו עד - שעתיים ממועד הנסיעה